2013-12-08 16:49 #0 av: Gasoline

"Alla förarbevis för moped klass I och terrängskoter har upphört att vara giltiga. Det innebär att man inte längre kan köra ett fordon med stöd av dem."

För mer info, se länken nedan.

http://www.korkortsportalen.se/nyheter/2013/Forarbevis-for-moped-klass-I-och-terrangskoter--inte-langre-giltiga/