2014-03-13 17:33 #0 av: Gasoline

"Elbilen är inte någon ny uppfinning. Redan 1900 lanserad Ferdinand Porsche en hybridbil med en förbränningsmotor som drev två elmotorer som i sin tur drev framhjulen. De första elbilarna kom med andra ord redan för över 100 år sedan och var de bilar som dominerade vägarna i USA fram till runt 1915."

Källa:
http://www.laddaelbilen.se/elbilar/fakta-om-elbilar/elbilens-historia-6407555