2014-03-14 18:56 #0 av: Gasoline

"Antalet återkallade körkort har ökat med 33 procent mellan 2012 och 2013. Under 2013 återkallades 39 639 körkort vilket är den högsta siffran någonsin. Antalet återkallelser på grund av medicinska skäl ökar med 23 procent från 7 187 till 8 854. En ökning som dock borde vara betydligt större."

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/40-000-aterkallade-korkort-under-2013/