2014-03-19 17:57 #0 av: Gasoline

"Bilar som drivs med fordonsgas har gastankar med begränsad livslängd. Från och med 2002 anger tanktillverkarna den maximala livslängden på gastanken till 20 år. Före 2002 sattes den maximala livslängden till 15 år. De första gasbilarna kan därför idag ha gastankar som är för gamla eller snart blir för gamla."

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Gasbilar-har-tankar-med-begransad-livslangd/