Körkort / Förarbevis

Lite OT. En fråga om bilparkering

2015-04-06 19:39 #0 av: Murvel

Hej! 

Om jag kör in på en gata (ej huvudled) som inte har något parkeringsförbud uppsatt (och bilen inte täcker infarter etc) är det då okej att parkera där? Om ja, får jag ha bilen parkerad där hur länge som helst eller finns det någon tidsbegränsning?

Jag känner till reglerna för var man INTE får parkera. Men innebär det automatiskt att en parkering är tillåten när den inte är uttryckligen förbjuden?

Anmäl
2015-04-06 19:42 #1 av: RobinEH

Detta gäller i Göteborg.

"På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Det gäller både på platser där det inte finns några vägmärken och där det är utmärkt med ett ”P” utan någon skylt under som säger något annat – till exempel ”2 tim.
Regeln gäller inte i de fall generella regler förbjuder att du stannar eller parkerar, till exempel framför övergångställe, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning med vägmärken anger något annat.
"

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/trafik-o-gator/parkera/parkeringsregler/parkera-pa-gatan/!ut/p/b1/jYvbCoJQEEW_pR9w9oy38fEk5QURDYQ8L2ERInj0Jer3sw-I2g8LNqxFlnpmFtVAEdGZ7DI8p3F4TOsyzJ9vo0vHaHXPBpA6RlEja5oyFRxkE_pNSDOTB3EFaJWFKEzenZLW92H8_3p8mcGvviQ7XZ33ujkPHscioUqyIZGIQ6rz1d3J2fmoo9m9ATVZ2S0!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2015-04-07 16:01 #2 av: Gasoline

Inte är det en off topic fråga, det rör ju sajtens ämne; fordon och motorer :)

Hoppas att det svar du fått gav dig lite klarhet :-)

Anmäl
2015-04-07 16:24 #3 av: Murvel

#1 Kan det vara så att 24h gäller som norm överallt? För min stads ordningsstadgar hänvisarbara till att bilar som har stått parkerade "för länge" kan flyttas, men inte något om hur länge man får parkera egentligen. Jag fick svaret 24 h även av en annan person men jag försöker hitta någon form av lagrum för det.

#2 Ok bra det. Jag visste inte var jag skulle ställa frågan. Glad

Anmäl
2015-04-07 16:34 #4 av: RobinEH

Det är norm. Från paragraf 49 a i trafikförordningen:

"allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.
   Om särskilda villkor för parkering gäller på en plats som avses i första stycket gäller följande.
1. Avgift skall betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa.
2. Om en parkeringsbiljett eller motsvarande används skall denna placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet. Detta gäller oavsett om avgift skall betalas för parkeringen eller inte. Tidsangivelser eller andra uppgifter om att villkoren för parkeringen är uppfyllda skall vara väl synliga och läsbara utifrån.
3. Om en parkeringsskiva eller motsvarande används skall tiden på denna ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades. Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar skall klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet skall stå kvar efter denna tidpunkt. Skivan skall placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån. Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder. Förordning (2007:447)
."

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Anmäl
2015-04-07 20:55 #5 av: Murvel

#¤ Tack!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.